Artist: Alexandria, Lorez

Alexandria, LorezDiscovery DS 800USA 197925 € 
- A Woman Knows 
Alexandria, LorezArgo LP-694USA 196225 € 
- Deep Roots  
Alexandria, LorezPzazz LP 320USA 196825 € 
- Didn't We 
Alexandria, LorezArgo LPS-720USA 196350 € 
- For Swingers Only  
Alexandria, LorezDiscovery DS 782USA 197825 € 
- How Will I Remember You? 
Alexandria, LorezPzazz LP 324USA 196925 € 
- In A Different Bag 
Alexandria, LorezKing 565USA 195850 € 
- Lorez Sings Prez  
Alexandria, LorezImpulse AS 76USA 196550 € 
- More Of The Great  
Alexandria, LorezArgo LPS-682USA 196125 € 
- Sing No Sad Songs For Me  
Alexandria, LorezKing 676USA 196050 € 
- Standards With A Slight Touch Of Jazz 
Alexandria, LorezKing 657USA 195925 € 
- The Band Swings, Lorez Sings  
Alexandria, LorezImpulse AS 62USA 196450 € 
- The Great  
Alexandria, LorezDiscovery DS 826USA 198010 € 
- The Songs Of Johnny Mercer, Vol. 1 
Alexandria, LorezDiscovery DS 905USA 198410 € 
- The Songs Of Johnny Mercer, Vol. 2 (Harlem Butterfly) 
Alexandria, LorezKing 542USA 195775 € 
- This Is Lorez  
Back to Top