Artist: Dauner, Wolfgang

Dauner, WolfgangMood 23333GER 197810 € 
- Changes 
Dauner, WolfgangCBS 62478GER 1964500 € 
- Dream Talk 
Dauner, WolfgangMPS 29 21754-2GER 197350 € 
- Et Cetera Live (2LP-Set) 
Dauner, WolfgangMPS 88.020GER 197650 € 
- Et Cetera Live (2LP-Set, reissue) 
Dauner, WolfgangSaba 15095GER 196775 € 
- Free Action 
Dauner, WolfgangMPS CRM 624GER 197150 € 
- Free Action (reissue) 
Dauner, WolfgangCalig CAL 30603GER 196975 € 
- Für (feat. Eberhard Weber, Jürgen Karg, Fred Braceful) 
Dauner, WolfgangCBS 62986GER 1967400 € 
- Klavier-Feuer 
Dauner, WolfgangMPS 21 21432-2GER 197250 € 
- Knirsch  
Dauner, WolfgangMPS 15270GER 197050 € 
- Music Zounds (feat. Eberhard Weber, Roland Wittich) 
Dauner, WolfgangMPS CRM 729GER 197125 € 
- Music Zounds (reissue) 
Dauner, WolfgangSchwann AMS 602GER 197050 € 
- Musica Sacra Nova II 
Dauner, WolfgangECM ECM 1006GER 1970100 € 
- Output  
Dauner, WolfgangSaba 15035GER 1964125 € 
- Piano x 4 (with Elsie Bianchi, Dieter Reith, Ewald Heidepriem) 
Dauner, WolfgangMPS 15205GER 196825 € 
- Psalmus Spei, Requiem For Che Guevara (with Fred Van Hove (entire Side B)) 
Dauner, WolfgangCTR 34694GER 1970750 € 
- Rischka's Light Faces (released on Creative Team Rischka, an advertising agency) 
Dauner, WolfgangCTR 15081GER 1970500 € 
- Rischka's Soul (released on Creative Team Rischka, an advertising agency) 
Dauner, WolfgangBrain 1016GER 197275 € 
- Rischkas Soul (green Brain Metronome label) 
Dauner, WolfgangBrain 60.403GER 198010 € 
- Rischkas Soul (Reissue of Brain 1016, black Brain label) 
Dauner, WolfgangMPS 15248GER 196975 € 
- The Oimels (feat. Pierre Cavalli, Siegfried Schwab, Roland Wittich, Eberhard Weber) 
Dauner, WolfgangMPS CRM 710GER 197150 € 
- The Oimels (reissue) 
Dauner, WolfgangBrain 200.150GER 197410 € 
- This Is... (Reissue of Brain 1016, 2001 series) 
Back to Top