Artist: Ashby, Dorothy

Ashby, DorothyCadet LPS-809USA 196850 € 
- Afro-Harping  
Ashby, DorothyArgo LPS-690USA 196150 € 
- Dorothy Ashby  
Ashby, DorothyCadet LPS-825USA 1969100 € 
- Dorothy's Harp  
Ashby, DorothySavoy MG 12212USA 196910 € 
- Jazz Harpist (Reissue of Regent 6039) 
Ashby, DorothyPrestige PR 7639USA 196950 € 
- Plays For Beautiful People (reissue of New Jazz 8209) 
Ashby, DorothyJazzland JLP 61USA 196225 € 
- Soft Winds  
Ashby, DorothyPrestige PR 7638USA 196910 € 
- The Best Of...  
Ashby, DorothyAtlantic SD 1447USA 196525 € 
- The Fantastic Jazz Harp Of...  
Ashby, DorothyAtlantic SAL 5047UK 196625 € 
- The Fantastic Jazz Harp Of... 
Ashby, DorothyCadet LPS-841USA 197075 € 
- The Rubaiyat Of...  
Back to Top